Książka Malcolma Gladwella „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu”

Jest świetnie napisana, solidnie udokumentowana, pełna analiz i przykładów ludzi, którzy osiągnęli sukces życiowy. Kto z nas nie chciałby wiedzieć, jak stać się sławnym lub bogatym, a najlepiej równocześnie, jednym i drugim. Książka nie daje na to recepty, ale wskazuje na różne fakty z naszego życia, które nas mogą do tego przybliżyć. Część z nich jest poza naszą kontrolą, jak na przykład czas i miejsce urodzenia, ale część zależy w dużym stopniu od naszej postawy, na przykład pracowitość i wytrwałość. Jeśli więc nie było nam dane odnieść życiowego sukcesu, to przynajmniej na podstawie tej książki dowiemy się, jakie mogły być tego przyczyny. Dzięki temu mamy jeszcze szansę, aby znaleźć drogę prowadzącą do upragnionego celu…

Gladwell pisze: „Sukces nie jest dziełem przypadku. Powstaje na skutek przewidywalnego i potężnego sprzężenia sprzyjających okoliczności i możliwości”. A także uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych oraz bagatela … dziesięciu tysięcy godzin pracy włożonej w opanowanie dziedziny, w której chce się osiągnąć mistrzostwo . Autor podkreśla, jak ważne są wzorce zachowań rodziców, jak wielki wpływ na karierę zawodową ma pochodzenie i nieświadome kształtowanie charakteru, jak istotna w naszym życiu jest kultura, z której się wywodzimy.
Dostrzeganie sensowności pracy i dążenie do zmiany sytuacji życiowej to podłoże sukcesów prawników amerykańskich, potomków żydowskich imigrantów. Historia Louisa Borgenichta, biednego krawca z Galicji, i awansu społecznego jego dzieci, pozwala wierzyć , że „jeśli ciężko pracujesz, masz własne zdanie, myślisz i masz wyobraźnię, możesz ukształtować świat według własnych pragnień”.

Bardzo interesujący jest rozdział książki, w której autor ilustruje etniczne przyczyny katastrof lotniczych spowodowanych przez Koreańczyków i Kolumbijczyków, skądinąd świetnych pilotów. Ich błędy były skutkiem złej komunikacji, wzajemnego niezrozumienia przekazywanych wiadomości, źle odczytanych w krytycznych sytuacjach. Autor odwołuje się do zdefiniowanego przez holenderskiego psychologa Geerta Hofsteda, dystansu władzy czyli wskaźnika, jak w różnych kulturach odnosimy się do zwierzchników, jak używamy kodów kulturowych. Twierdzi, „że nasza zdolność do właściwego wykonywania obowiązków ma silny związek z pochodzeniem”. Pisze o komunikacji w kulturze Zachodu zorientowanej na odbiorcę, a także o tej, w krajach azjatyckich, zorientowanej na nadawcę, i skutkach tych różnic w dramatycznych momentach pilotowania samolotów.

Czy wytrwałość, konieczna do nauczenia się dobrze matematyki, może mieć związek z uprawą ryżu? Czy względy językowe mogą temu sprzyjać? Jak najbardziej, twierdzi Gladwell. Zasady tworzenia liczebników w językach azjatyckich są logiczne, istnieją prawidłowości ułatwiające dzieciom ich zapamiętywanie i dostrzeganie sensowności w nazwach. Poza tym, ciężka, ale przynosząca efekty, a zatem sensowna praca rodziców na polach ryżowych uczy młodych Azjatów wytrwałości w dążeniu do celu. ”Matematykę opanowują ci, którzy chcą próbować…Sukces to funkcja… uporu i determinacji do ciężkiej pracy przez dwadzieścia dwie minuty, by zrozumieć coś, z czego większość ludzi zrezygnowałaby po trzydziestu sekundach.”

„Poza schematem” to książka skłaniająca do refleksji nad własnym życiem, pracą, sposobem wychowania dzieci. Na ile zdeterminowane były moje wybory zawodowe? Czy potrafię ciężko pracować i czy wierzę w sens takiej pracy? Czy zrobiłam wszystko, żeby zapewnić dobry start moim synom i dać im przykład swoim zachowaniem? Czy mogę coś jeszcze zmienić? To pytania, które ja sobie zadałam. Niezależnie, czy znajdę trafną odpowiedź, już samo rozmyślanie o tym, powinno być pouczające. Zatem jeszcze raz zachęcam do przeczytania tej książki.

Opinie uczestników

Pani Ewa Gugała-Hugues przeprowadziła w dniach  9-12 wrzesień 2010 roku dwie sesje szkoleniowe w zakresie „Zarządzanie” oraz „Marketing i sprzedaż” dla grupy doradców podatkowych. Uczestnicy szkolenia  bardzo wysoko ocenili poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętność jej przekazania przez prowadzącą...

więcej

Polecam

Książka Malcolma Gladwella „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu”

więcej:.

Inspiracje

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl