Szkolenia
Prowadziłam dziesiatki szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje biznesowe, w tym, m.in:

 • Koordynacja i prowadzenie zajęć w ramach 2 edycji  kursu Professional Diploma In Marketing (akredytowanego przez The Chartered Institute of Marketing), wpółpraca z IRB, 2008-2011
  • Informacja i badania marketingowe
  • Planowanie marketingowe
  • Komunikacja marketingowa
  • Zarządzanie marketingiem w praktyce
 • Szkolenia z obszaru zarządzania i marketingu, współpraca z Instytutem Rozwoju Biznesu, 2007-2012
  • Rozwój Umiejętności Menedżerskich
  • Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich
  • Akademia Menedżera
 • Szkolenia Project Management in Marketing,  kurs CIM, współpraca z Questus, 2009-2014
 • Szkolenia dedykowane i otwarte, zlecone przez firmy szkoleniowe: Homocreatore, Midwest, DOOR, Demos Polska, Training & Consulting Group, Gamma, Institute for Development, Certes, MDDP Akademia Biznesu
 • Szkolenia wewnętrzne z zakresu budowania strategii i planowania marketingowego, strategii sprzedaży, zarządzania czasem, obsługi klienta, nowych produktów, Diageo, 2000-2004 

Projekty edukacyjne, konferencje

 • Współpraca z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego (UW), zespół d/s poprawy jakości kształcenia, 2010-2014
 • Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UW, wykład z obszaru marketingu, 2010
 • Wystąpienie na konferencji Jak uczyć skutecznie, zorganizowanej w ramach programu doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
 • Wystąpienia na konferencjach Skuteczny marketing w miejscu sprzedaży, Efektywne wykorzystanie badań rynku w działaniach marketingowych, IPSOS, 2005
 • Wystąpienie na międzynarodowej konferencji Johnnie Walker Keep Walking Global Foundation, Diageo, Meksyk, 2001
 • Prowadzenie warsztatów na międzynarodowej konferencji Global RTD Executional Excellence, Diageo, Sydney, 1999
Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl