BUDOWANIE MARKI I ZARZĄDZANIE MARKĄ

 

TŁO PROJEKTU
Niezwykle szeroka oferta rynkowa, w postaci podobnych do siebie produktów i usług, powoduje, że marka i jej wizerunek to niezwykle ważne czynniki wpływające na decyzje zakupowe klientów oraz kluczowe elementy konkurowania firm. Silne marki są ważnymi atrybutami organizacji a ich zadaniem jest oferować wartość klientom i wpływać na rentowność firmy. Umiejętność zbudowania silnej marki i sprawnego zarządzania nią wydaje się być kluczowa dla menedżerów, niezależnie od wielkości organizacji.

DLA KOGO
Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie marką lub grupą marek oraz komunikację, zatem głównie pracowników marketingu. Spotkanie jest polecane osobom, które nie mają dużego doświadczenia w tym obszarze lub pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i udoskonalić sposób postępowania.

CEL SZKOLENIA
Poznanie podejścia teoretycznego i praktycznego (technik, narzędzi), pozwalającego efektywnie budować marki i zarządzać nimi.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI
• Przeprowadzić analizę otoczenia firmy i marki oraz wyciągnąć wnioski
• Odkryć oczekiwania klientów i odpowiedzieć na nie ofertą składaną przez markę
• Stworzyć fundament i strategię marki oraz opracować plan działania
• Dobrać metody i metody komunikacji
• Wykorzystać dostępne narzędzia do kreowania i zarządzania marką

FORMUŁA
• W programie znajduje się teoria, ćwiczenia zespołowe oraz wiele przykładów z biznesu
• Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu, z dużym wkładem pracy uczestników, którzy posiadają pewien staż pracy oraz doświadczenie w kontekście myślenia marketingowego
• W programie wykorzystuje się studium przypadku, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń osadzonych w realiach biznesowych
• Uczestnicy pracują indywidualnie i w małych zespołach, dyskutując i wymieniając poglądy. Teoria ilustrowana jest wieloma przykładami z biznesu i prasy branżowej, filmami, studiami przypadków.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• Szkolenie dwudniowe.
• Maksymalna liczba uczestników: 18 osób
• Prowadzone po polsku i po angielsku. 
 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rozpoczęcie

·          Zapoznanie uczestników z programem  

·          Weryfikacja opinii i doświadczeń uczestników w obszarze budowania marki

 

Historia oraz analiza sukcesów i błędów kilku znanych marek

·          kiedy i dlaczego powstały najsilniejsze marki, ich losy

·          jakie trendy i zjawiska społeczne są wykorzystywane do tworzenia nowych marek

 

Znaczenie marki dla organizacji biznesowej

·          strategia organizacji a strategia budowania marki

·          cele biznesowe a cele marki, spójność celów

·          marka jako zasób strategiczny firmy

 

Istota marki

·          marka w ujęciu historycznym, funkcje i benefity budowania marki

·          definicje i komponety marki

·          produkt a marka - czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze produkty?

·          definicja i składniki kapitału marki (brand equity)

·          terminologia i anatomia marek, komponenty marki

·          tożsamość  marki (brand identity)  i wizerunek marki (brand image)

·          esencja marki i kluczowy benefit marki, czemu służy

 

Analiza rynku i marki oraz diagnoza sytuacji

·          audyt otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy oraz jego wpływu na markę

·          audyt marki i konkurencji

·          ryzyka zakupowe i rola marki

·          podsumowanie działań analitycznych

·          identyfikacja kluczowych informacji i wniosków do kształtowania strategii marki

 

Koncept STP i jego konsekwencje dla strategii marki

·          segmentacja klientów, typy segmentacji

·          wybór grupy docelowej marki

·          zrozumienie potrzeb klientów, które marka ma zaspokoić

·          proces podejmowania decyzji o zakupie i czynniki nań wpływające

·          customer insight i jego rola w budowaniu marki

·          koncepcja i cele pozycjonowania, kryteria, narzędzia (Brand puzzle, Brand scope, Brand key)

·          uwarunkowania rynkowe pozycjonowania marki

·          dobór narzędzi komunikacji w kontekście określonego pozycjonowania, kryteria,

·          strategie rozszerzania i repozycjonowania - możliwosci i ograniczenia

Zasady i działania budujące silną markę

·          zachowanie ciągłości i jednorodności, rozszerzanie, koncentracja

·          wybór identyfikatorów marki

·          korzyści funkcjonalne, esencja marki

·          decyzja o architekturze marki

 

Zarządzanie marką

·          fazy rozwoju marki  (model PLC) oraz narzędzia marketingowe do wykorzystania na różnych etapach

·          zarządzanie portfelem marek  i kształtowanie oferty firmy  (macierz BCG)

·          kreowanie nowej marki – źródła inspiracji

·          "Strategiczny plan marki” – zapis celów i kierunków działania (model Piramidy Marki)

·          metody i techniki pomiaru efektywności budowania marki

 

Czym jest personal branding – budowanie marki własnej

 

Zakończenie

·          ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

·          deklaracje działań po szkoleniu

 

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl