EFEKTYWNA  KOMUNIKACJA BIZNESOWA

TŁO PROJEKTU
Obserwacje i doświadczenia z pracy w biznesie wskazują, że wiele osób ma problemy z precyzyjnym wyrażaniem swoich myśli, prezentowaniem opinii czy przedstawianiem oczekiwań i propozycji, zwłaszcza w formie pisemnej. Pytania dotyczące obszaru komunikacji w wielu organizacjach biznesowych to m.in:

 • Jak przedstawić, co się myśli i co chce się osiągnąć
 • Jak pisać, aby zbudować pozytywne relacje z klientami i współpracownikami
 • Jak odpowiadać na zarzuty np. uwagi niezadowolonego klienta
 • Jak rozwiązać trudną sytuację trzymając emocje na wodzy
 • Jak dobierać słownictwo, jak  argumentować
 • „Mailomania” zamiast rozmowy – jak sobie z tym radzić

Proponowanie szkolenie ma pomóc  uczestnikom wdrażać  zasady i metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz poprawnie pisać teksty  biznesowe.
 
DLA KOGO
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają problemy ze skutecznym komunikowaniem się oraz dla tych, które chciałyby poprawić sposób komunikacji, zwłaszcza pisemnej.
 
CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie zasad  efektywnej komunikacji  
 • Prezentacja  technik pozwalających dopasować się do rozmówcy  i  jego  postrzegania rzeczywistości
 • Zrozumienie przez uczestników własnych  mocnych i słabych stron  w zakresie komunikowania się oraz zrozumienie  jak  komunikować się bez emocji
 • Poznanie  technik i nabycie umiejętności skutecznej komunikacji  pisemnej (z  przełożonym, współpracownikiem, klientem, mediami)

FORMUŁA

 • Szkolenie  ma charakter warsztatowy z aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy realizują ćwiczenia w  parach i małych grupach zadaniowych
 • Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i komentarzy i chodzi  o to, aby przyjmowane one były jako pomoc a nie krytyka
 • Program szkolenia zawiera też przykłady z biznesu  i  sprawdzone techniki komunikacji do zastosowania  w codziennej praktyce zawodowej. Wykorzystuje się gry, testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i  prasy branżowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie dwudniowe.
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

PROGRAM SZKOLENIA

Pierwszy dzień poświęcony jest ogólnym zagadnieniom i pojawiającym się problemom w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zagadnieniom emocji w komunikacji. Podejście to pozwoli poznać rzeczywiste problemy uczestników trakcie pracy zespołowej.

 • Rozpoczęcie szkolenia
  • Sprawy organizacyjne - oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
 • Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji
  • Poznanie opinii uczestników i  ich problemów w komunikacji
  • Waga dobrej komunikacji w pracy indywidualnej i zespołowe
 • Definicja i model komunikacji, bariery w komunikacji , zakłócenia w procesie
  • Waga jasnego komunikatu oraz  bariery w procesie komunikacji
 • Sposoby  komunikacji międzyludzkiej
  • Komunikacja niewerbalna - mówienie dlaczego należy  zwracać  uwagę na to, jak się zachowujemy oraz czym jest nasze zachowanie dla tych, którzy nas obserwują.
  • Jak rozpoznawać intencje, odczucia, emocje obserwując rozmówcę
  • Komunikacja werbalna - komunikacja jedno i dwustronna
  • Aktywne słuchanie - podstawowe zasady i  zastosowanie
  • Cztery poziomy słuchania
  • Techniki aktywnego słuchania
  • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 • Dostosowanie sposobu komunikacji do rozmówcy
  • Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych
 • Emocje w komunikacji – skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić 
  • Jak zminimalizować emocje w komunikacji
  • Studium przypadku – rozmowy
  • Omówienie wniosków z ćwiczeń 

Drugi dzień koncentruje się na poznaniu zasad efektywnej komunikacji pisemnej. 
 

 • Zasady komunikacji pisemnej
  • Modele (np. AIDA) , omówienie
 • Sekret skutecznej perswazji
  • „Język perswazji” – identyfikacja zwrotów pomocnych i szkodliwych
  • Sekret skutecznej perswazji – zasady przekonywania opartego na logice
 • Co chcę osiągnąć – określanie celu i strategii komunikacji pisemnej
  • „Arkusz założeń” pozwalający na sprecyzowanie celu i strategii  komunikacji
 • Przygotowanie i organizacja materiału
  • Rekomendowane techniki w zależności od celu komunikatu pisemnego
  • Metoda organizacji dokumentu
 • Opracowanie planu  i struktury dokumentu
  • Zasady tworzenia czytelnego dokumentu
  • Zabójcze frazy – jakich sformułowań unikać, jakie stosować
  • Rodzaje dokumentów pisemnych, zasady opracowania
  • Praca w zespołach, dyskusja  i prezentacja
 • Praca z tekstem – w małych zespołach lub indywidualnie
  • Opracowanie różnych dokumentów pisemnych np. list do klienta, list motywacyjny, oferta, komunikat prasowy, raport biznesowy
 • Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia
  • Co  zamierzają wdrożyć po szkoleniu

Szkolenie zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych  pozwalających  wykorzystać poznane techniki i metody już na zajęciach.
Powyższa propozycja programowa nie jest ostateczna – ta zawsze powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników szkolenia, oczekiwań klienta i ustalonych wspólnie celów szkolenia. W konsekwencji poszczególne moduły szkolenia czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone.

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl