• Zarządzanie strategiczne
  • Modele i narzędzia analizy strategicznej
  • Badania rynku i analiza informacji
  • Zarządzanie zespołem projektowym i budowanie kompetencji lidera projektu
  • Zarządzanie zespołem i budowanie kompetencji lidera zespołu
  • Zasady pracy zespołowej i komunikacja w zespole
  • Planowanie i organizacja wydarzeń
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  • Standardy obsługi i komunikacji z klientem
  • Budowanie trwałych relacji z klientem
  • Zarządzanie sobą w czasie
Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl