STRATEGICZNE PLANOWANIE MARKETINGOWE

DLA KOGO

 • Dla pracowników działu marketingu oraz  osób zaangażowanych w proces planowania marketingowego i zarządzanie produktami
 • Dla osób pragnących uporządkować posiadaną wiedzę marketingową  i doświadczenia praktyczne

CEL SZKOLENIA

 • Poznanie logiki i procesu strategicznego planowania marketingowgo, wykorzystanie  najlepszych praktyk  w tym zakresie oraz dostępnych modeli i narzędzi

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Opracować strategiczny plan marketingowy
 • Analizować  informacje o  otoczeniu  firmy i zmianach na rynku
 • Ocenić zasoby firmy w kontekście oczekiwań klientów i możliwości rynkowych
 • Zbudować strategię marketingową
 • Zarekomendować  działania operacyjne  spójne ze strategią marketingową
 • Wykorzystać  w codziennej pracy dostępne modele, narzędzia i techniki marketingowe

FORMUŁA

 • Szkolenie zbudowane jest wokół case study - firmy  przystępującej do  planowania marketingowego oraz wprowadzenia zmian w ofercie produktów.
 • Proces analizy i planowania ma odniesienie do rzeczywistości .
 • Program podzielony jest na na bloki tematyczne, prezentujące  teorię i jej zastosowanie w praktyce. Podejście takie pozwala zrozumieć logikę i etapy procesu planowania  oraz wykorzystać  modele i narzędzia w trakcie zajęć.
 • Szkolenie jest interaktywne,  większość czasu uczestnicy pracują w małych zespołach,prezentują,  dyskutują .
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest przykładami z biznesu, literatury i publikacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie dwudniowe.
 • Maksymalna liczba uczestników: 18 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku.

PROGRAM SZKOLENIA
 

 • Rozpoczęcie
  • program,  oczekiwane zachowania, indywidualne cele szkolenia
  • przegląd opinii  uczestników  na temat planowania marketingowego i zarządzania produktami
 • Logika strategicznego planowania  marketingowego
  • marketingowa orientacja firmy
  • rola marketingu strategicznego w organizacji
  • prezentacja  narzędzi i metod przydatnych w opracowywaniu strategii marketingowej
 • Omówienie case study
 • Klienci
  • proces decyzji o zakupie i ryzyka zakupwe
  • różnorodność potrzeb klientów
  • consumer insight - jak  odkryć i wykorzystywać
  •  badania marketingowe pomocne w zrozumieniu zachowania klientów
 • Analiza firmy i otoczenia:
  • strategia firmy i jej konsekwencje
  • wpływ środowiska zewnętrznego i wewnętrznego na firmę i marki
  • analiza konkurencji, benchmarking
 • Diagnoza sytuacji
 • Opracowanie strategii marketingowej:
  • wyznaczanie celów  marketingowych, spójnośc z celami biznesowymi
  • wybór strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej
  • wybór strategii wzrostu 
  • segmentacja i  wybór grup docelowych 
 • Marketingowe działania taktyczne
  • logika i wykorzystanie modelu Marketing Mix 7P 
  • cyklu życia produktu (PLC)  i możliwych działań na każdym etapie
  • rola marki i zarządzanie marką 
  • pozycjonowanie marki  (BEW)
  • miejsce poszczególnych marek w portfolio i ocena ich potencjału 
  • proces wprowadzenia nowego produktu (NPD)
  • dostępność produktów w kontekście zachowań grupy docelowej
  • rola ceny i strategie cenowe
  • zintegrowana komunikacja marketingowa 
  • charakterystyka usług,  3P w odniesieniu do usług
  • planowanie budżetu marketingowego
  • kontrola działań i wyznaczanie wskaźników efektywności działań (KPIs)
 • Opracowanie strategii marketingowej i działań taktycznych  dla firmy z case study
  • prezentacje zespołowe, dyskusja, informacja zwrotna  
 • Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia


Ostateczna propozycja programu szkolenia powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników, oczekiwań klienta i ustalonych wspólnie celów szkolenia. W konsekwencji poszczególne moduły szkolenia czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone. Długość szkolenia również może ulec zmianie.

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl