ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 

TŁO PROJEKTU 

Kapitał ludzki jest dzisiaj  podstawą sukcesu organizacji.  Skuteczne wykorzystanie potencjału pracowników, ich wiedzy i kreatywności  jest  niezbędne, a umiejętność  zarządzania zespołami staje się kluczową kompetencją menedżerów. To oni odpowiadają za budowanie relacji i motywację  pracowników, aby ich praca przynosiła jak najlepsze efekty.

 

DLA KOGO

 • Dla osób kierujących zespołami i odpowiadających za realizację zadań  wynikających ze  strategii firmy.
 • Dla osób, które chcą wiedzieć, jak wykorzystać potencjał  pracowników poprzez umiejętne  formułowanie celów, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, motywowanie i rozwiązywanie konfliktów.

 

CELE SZKOLENIA

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, które podniosą skuteczność uczestników jako liderów zespołów
 •  Poznanie teorii oraz technik i narzędzi pomocnych w zarządzaniu zespołami

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Zbudować skuteczny zespół
 • Organizować pracę członków zespołu, delegować i koordynować zadania
 • Ustalać indywidualne cele oraz wspierać ich osiągnięcie
 • Oceniać, motywować, udzielać informacji zwrotnej oraz rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • Stosować efektywną komunikację z członkami zespołu

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 •  Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 18 osób
 • Prowadzone po polsku

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Rozpoczęcie 
  • program, oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
  • mentalność zespołowa
 • Zespół w strukturze organizacji
  • rodzaje i formy współpracy zespołów
  • istota pracy zespołowej
 • Definicja i ewolucja zespołu
  • charakterystyka efektywnego zespołu
  • jak zbudować efektywny zespół – teoria i  najlepsze praktyki z biznesu
  • dynamika zespołu i umiejętność oceny procesów zachodzących w grupie
  • style kierowania  w zależności od fazy budowania zespołu
  • role w zespole, analiza indywidualnych predyspozycji
 •  Lider we współczesnej teorii zarządzania
  • ewolucja podejścia do zagadnienia przywództwa
  • przywództwo a kierowanie
  • lider zespołu - próba definicji
  • c echy, kompetencje i zadania lidera zespołu
  • techniki wpływu 
 • Spójność działań zespołu i firmy
  • kaskada celów firmy i przełożenie ich na cele indywidualne
  • logika i praktyka zarządzania przez cele
  • praca w zespole - jak uniknąc chaosu (techniki, narzędzia)
 •  Rozwijanie zespołu
  • sposoby motywowania członków zespołu
  • delegowanie zadań - sytuacje, zasady
  • doradzanie i wspieranie -  sytuacje, zasady
  • coaching
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji
  • udzielenie  informacji zwrotnej
  • konflikty: przyczyny, strategie i metody rozwiązywania
  • konstruktywna krytyka
 • Komunikacja w zespole
  • waga dobrej komunikacji w budowaniu relacji w zespole
  • formy i metody  skutecznej komunikacji 
  • docenianie osiągnięć, jak chwalić i nagradzać
 • Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

 

Ostateczna propozycja programowa powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników szkolenia i zdefiniowaniu celów Klienta. W zależności od rozpoznanych oczekiwań,  poszczególne moduły szkolenia czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone.

 

 

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl